Muzejní noc 2010

21. května 2010 se členové ochotnického spolku Rieger opět podíleli na Muzejní noci. Tentokrát v duchu dobového jarmarku sehráli své scénky mezi řemeslníky, kejklíři a ohnivými muži.

 • Mirka Martínková laškuje s Vladimírem Brožem.
 • Martin Dvořák a Stanislav Kubát.
 • Lubomír Anděl.
 • Stanislav Kubát, Stáňa Mikulášková, Petr Kučera a Vladimír Brož.
 • Sladké dobrůtky rozdává Stáňa Mikulášková.
 • Kostýmy z dávných dob mají své kouzlo.
 • Vladimír Brož, Petr Kučera a Stanislav Kubát. První dva jmenovaní na sobě mají kostýmy, které si zahrály v představení Lakomec.
 • Opět Petr Kučera, Standa Kubát a Vladimír Brož. Je vidět, že při Muzejní noci si přišly na své nejen děti, ale i tatínkové.
 • Petr Kučera, Standa Kubát a Vladimír Brož pečlivě naslouchají Martinu Dvořákovi.
 • Stáňa Mikulášková vyměnila sladké dobrůky ze preclíky a honí s nimi návštěvníky Muzejní noci po městě.
 • Petr Kučera a Vladimír Brož jsou zaujati Mirkou Martínkovou. I když Vladimír je očividně zaujat jen jistou Mirčinou částí.
 • Jeden z našich členů, Martin Dvořák, ukazuje, že hrát si s ohněm je povoleno - ovšem musíte to umět.

Termíny představení:

11. března - premiéra

15. března - repríza

16. března - repríza

19. března - repríza

22. března - repríza

23. března - repríza

27. března - repríza

29. března - repríza

30. března - repríza (od 15:00)

2. dubna - repríza

4. dubna - repríza

5. dubna - derniéra

Začátek představení v 19:00 v divadle
L. Lipského v Pelhřimově

Kontakt

E-mail: info@ochotnici.info